10 Eylül 2013 Salı

Şahmeran Duası

Şahmeran Duasi, Dua-i Şahmeran
Şahmeran Duasi

Şahmeran Duası, Dua-i Şahmeran

Bu sitede, başta Çevirgel Duası (Döngel Duası) olmak üzere, eski sevgiliyi geri getirme duası ve Şahmeran Duası gibi dua ve büyüler hakkında detaylı bilgiler paylaştığımı biliyorsun. Bu yazımda da Şahmeran Duası ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi paylaşacağım. Fakat bu yazı sadece Şahmeran Duası hakkında olmayacak. Burada hem bu duayı hem de eski sevgiliyi, eşi, kocayı yeniden kazanmanın en güzel yolunu anlatacağım.


Öncelikle Şahmeran Duası ile alakalı bilgileri aktarayım:

Şahmeran Duası, eski sevgiliyi ya da eşi geri getirmek, nazar değmesinden kaçınmak ve korunmak; birinin sevgisini, muhabbetini ve aşkını kendine çekmek; rahat uyumak; cin, şeytan ve diğer şerli olaylardan, kötülüklerden korunmak amaçlarıyla okunan bir duadır. Bu duada, Allah'ın esması, yani güzel isimleri bulunur. Bu sebepten dolayı da çok etkili olduğuna inanılır. Şimdi, Şahmeran Duasının orijinal metnini verip kısaca mealini (anlamını) yazarak nasıl okunması gerektiğini dile getirmeye çalışayım:

Şahmeran Duası, Allah’ın güzel isimlerini (esmasını) taşıdığı için abdestli okunmasının daha faziletli olduğu söylenir. Bu dua genellikle şu amaçlarla okunur:

Sevgi, muhabbet ve aşk için 3 gün 61 defa okunur,

Bütün niyetler kabul olsun diye 41 defa okunur,

Rahat uyumak için 3 defa okunur,

Cin ve şeytanların şerrinden emin olmak, kötülüklerden korunmak, gönül rahatlığını sağlamak ve günahların affedilmesi maksadıyla her gün sabah ve akşam birer defa okunur.

Nazar değmesin diye 7 defa okunur. Gelelim Şahmeran Duası’nını orijinal metnine ve Türkçe mealine (Duanın Türkçe anlamını parantez içinde vereceğim):Şahmeran Duası Arapça Metin ve Türkçe Anlamı


"Allah’u la ilahe illa Hüvel Hayyu’l-Kayyum (Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Hayy, Hayat veren anlamında; Kayyum ise varlıkları ayakta tutan manasındaki Allah'ın isimleridir.)

Allah’u la ilalhe illa Hüve’l-Aliyyu’l-Hakim (Ey Ali ve Hakim olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Ali, yüce manasında; Hakim ise hikmet sahibi manasında Allah'ın esmasıdır.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim (
Ey Semi ve Alim olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Semi, herkesi her şeyi işiten manasında; Alim ise herkesi ve her şeyi bilen manasında Allah'ın esmasıdır.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim (
Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Rahman, kainattaki tüm mahluklara merhamet eden; Rahim ise ahirette yalnızca müminlere merhamet eden manasında.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Vahidu’l-Ehad (
Ey Vahid ve Ehad olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Vahid, tek manasında; Ehad ise eşi benzeri olmayan manasında Allah'ın güzel isimlerindendir.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ferdü’l-Varis (
Ey Ferd ve Varis olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Ferd, emsalsiz ve tek manasında; Varis ise bütün varlıklar öldükten sonra onların tüm varlıklarına varis olacak yüce kudret anlamında Allah'ın simi.)

Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r-Rahim (
Ey Rauf ve Rahim olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Rauf, çok şefkatli ve merhametli anlamında Allah'ın ismi.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Aziz’u’r-Rahim (
Ey Aziz ve Rahim olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Aziz, çok izzetli ve mağrur manasında Allah'ın esması.)

Allah’u la ilahe illa hüve’z-Zahiru’l-Batın (
Ey Zahir ve Batın olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Zahir, her şeyin dışını bilen ve görünen manasında; Batın ise her şeyin içini bilen ve görünmeyen manalarında Allah'ın esmaları.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ehadu’s-Samed (
Ey Ehad ve Samed olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Ehad, tek ve eşsiz manasında; Samed ise her şeyin kendisine muhtaç olduğu fakat kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı yüce zat manasında.)

Allah’u la ilahe illa hüve’l-Fettahu’l-Alim (
Ey Fettah ve Alim olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Fettah, tüm zorlukları açan ve engelleri kaldıran anlamında; Alim ise her şeyi bilen manasında.)

Allah’u la ilahe illa Huve’l-Azizu’l-Alim (
Ey Aziz ve Alim olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Aziz, izzetli ve dirayetli anlamlarında.)

Allah’u la ilahe illa Huve’l-Hannanu’l-Mennanu’d-Deyyan (
Ey Hannan, Mennan ve Deyyan olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Hannan, çok merhametli ve çok şefkatli manasında; Mennan, çok ihsan eden, ihsanı ve ikramı bol manasında, Deyyan ise herkesin mükafatını ve cezasını hakkıyla veren manasında.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Kadiru’l-Kadir (
Ey Kadir olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Kadir, çok güçlü ve kudretli manasında.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’Rafiu’l-Alim (
Ey Rafi ve Alim olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Rafi, yücelten ve yükselten manalarında.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rabbü’l-Arş’il -Azim (
Ey Rabbü’l-Arş’il -Azim olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Rabbü’l-Arş’il-Azim, büyük arşın Rabbi manasında Allah'ın güzel isimlerinden biri.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Meliku’l-Kuddüs (
Ey Melik ve Kuddüs olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Melik, her şeyin ve herkesin yöneticisi, kralı manasında; Kuddüs ise mukaddes, temiz, kutsal anlamlarında Allah'ın güzel esmasından.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin (
Ey Hak ve Mübin olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Hak, bütün hakların ve hukukların kaynağı manasında; Mübin ise her şeyi açıklayan, netliğe kavuşturan, apaçık olan manalarında.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Baisü’l-Varis (
Ey Bais ve Varis olan Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Bais, varlıkları kıyamette haşredecek olan diriltici manasında; Varis ise onların mirasçısı anlamında Allah'ın mukaddes isimlerinden ikisi.)

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Esmau’l-Hüsna (Allah'ım bütün esma-yı hüsna; yani güzel isimler sana aittir.)

Hüve’l-Hayy’u la ilahe illa Hu. Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn

Subhane Birahmetike ya Erhame’r-rahimin.

Ve’l-Hamdu-lillahi Rabbi’l-Alemin."


Gördüğün gibi Şahmeran Duası, Allah'ın esması ile örülen bir dua. Fakat şunu iyice kavramamız gerekir ki İslâmiyet'te böyle bir dua yok. Nasıl olur, deme. İslâmi kaynakların hangisine bakarsan bak literatürde böyle bir duanın olmadığını görebilirsin. Bu durum, bu duanın okunmayacağı anlamına gelmez elbette ki. İçtenlikle Allah'a elini açan her kul, bir şekilde Sonsuz Kerem Sahibi Olan Allah'tan her istediğini dileyebilir. Bunu yaparken de benimsediği herhangi bir duayı kullanabilir.

Fakat Şahmeran Duası, her ne kadar içinde Allah'ın esnasını taşıyor olsa da yukarıda da belirttiğim gibi İslâmiyet'te böyle bir duanın varlığını gösteren hiçbir emare yok. Peki, bu durumda bizim yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken elbette ki Peygamber Efendimizin (sav) şu sözüne göre hareket etmektir: "Küllu bid'atin dalaleh ve küllu dalaletin finnar"

Yani bütün bid'atlar (dine sonradan sokulan yenilikler) dalalettir (dinsizliktir) ve bütün dalaletler ateştir. Kısacası bu hadis-i şerif, dinin özünde olmayıp da sonradan dâhil edilen yeniliklerin (bid'at), cehenneme götürecek kötü ameller olduğunu dile getiriyor.

Biraz önce de söylediğim gibi her ne kadar Şahmeran Duası, içinde Allah'ın güzel isimlerini barındırsa da en nihayetinde İslâmi literatürde yeri olmayan bir dua olduğu için bid'attır. Evet, Şahmeran Duası, aslı esası olmayan, dine sonradan sokulan ve İslâm âlimleri tarafından reddedilen bir duadır.


Bütün bunlara rağmen yine de bir Müslüman, bütün içtenliği ile Allah'a bu dua ile yakarmak ister ve muradına ermek için bu duayı vesile yaparsa, muhtemelen bunun da bir sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Ancak bir Müslüman’ın tedbirli olması gerektiğini düşünürsek, ne olur ne olmaz diyerek İslâmi kaynaklarda yer alan daha güzel dualara başvurmak, elbette ki daha makul, daha makbul ve daha sağlıklı olur.


Şahmeran Duası ve Fiili Dua


Bir de şu ana kadar anlattıklarım dışında fiili dua olarak bilinen çok önemli bir husus var ki onu da başka bir yazımda, ayrıntılı olarak işlemek istiyorum. Burada şu kadarını söyleyeyim: Sadece dua ederek pasif bir şekilde her şeyin düzeleceğini beklemek, Allah'ın hoşnut olmadığı bir durumdur. Bu durum: “İnsan için çalıştığından başkası yoktur.” mealindeki ayeti bilen hiçbir Müslüman’a yakışmaz zaten.

Müslüman dediğin: “Allah aklını kullanamayanları pisliğe mahkûm eder.” mealindeki ayeti bilir ve bu ayet doğrultusunda hareket eder.

Fiili dua dediğim şey, tevekkül kavramıyla çok yakından ilişkili bir kavram. Bilindiği gibi tevekkül, bir insanın elinden gelen her şeyi; ama her şeyi yaptıktan sonra işini Allaha havale etmesi anlamına gelir. Hiçbir şey yapmadan beklemek, sadece dua ederek bütün sonuçları Allah'tan beklemek, tevekkül anlayışını çarpıtmaktan başka bir şey değildir.

Allah'tan, İslâm tarihinde, az önce sözünü ettiğim yanlış tevekkül zihniyetini gözler önüne seren güzel bir anekdot var. Şöyle ki: Bir gün, Hazret-i Ömer, bir mescide girer ve mescidde boş boş oturan bir grup insan görür. Onlara sorar: "Siz burada ne yapıyorsunuz?" Adamların cevabı pişkincedir: "Biz mütevekkiliz." Yani biz tevekkül edenlerdeniz. Hazret-i Ömer, bu cevaba sinirlenip şöyle der: "Siz mütevekkil değil müteekkilsiniz." Yani hazır yiyicisiniz.


Burada Hazret-i Ömer, mescidde yuvalanan ve hiçbir iş yapmadan başkasının sırtından geçinen, üstelik tevekkül kavramını da çarpıtan bu insanlara güzel bir ders verdiği gibi günümüz insanına da şu mesajı veriyor: "Allah, sizin kuru duanıza değil kendi elinizden geleni yaptıktan sonra edeceğiniz duanıza itibar eder, değer verir."

Özetle, fiili dua, kulun, her kapıyı çaldıktan sonra (üzerine düşeni yaptıktan sonra) Allah'a yönelmesi anlamındadır. Dua ettiği konuda hiçbir şey yapmadan yalnızca Allah'a dua ederek işini kotaracağını düşünen biri, gerçek Müslüman olamaz zaten.Şahmeran Duası Yerine Fiili Dua


Şimdi, kendini sorgulama vaktidir. Şahmeran Duası’nı neden arıyorsun? Şahmeran Duasını ararken bu konuda yapman gereken her şeyi yapıp atman gereken her adımı attın mı? Bu soruları yönelttiğim insanlar genelde hayır yanıtını veriyor. Sen hangi cevabı vereceksin? Kendi vicdanını, burada hakem yapabilir, bu sorulara bu çerçevede cevap verebilirsin.

Şimdi, sana birkaç kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Eğer Şahmeran Duasını, terk eden eski sevgilini veya eşini geri getirmek için arıyorsan bu kitaba (tıkla) bakmalısın.

Şayet, Şahmeran Duasını arama sebebin, bir erkeği kendine bağlamak ise, bu kitap (tıkla) tam sana göre.

Eğer Şahmeran Duasını, bir kızı etkilemek ve kendine âşık etmek için arıyorsan sen de bu kitabı (tıkla) incele derim.

Yazımı bitirmeden önce şunu da söylemem gerekiyor: Bu kitaplar, bu konulara odaklanarak yazıldığı için çok başarılı. Okuyucu yorumları da bunun en büyük kanıtı. Bundan sonra önünde iki yol var:


1. Bu okuduklarını yok farz et ve Şahmeran Duası okumaya devam et.

2. Aklın verilerini kendine rehber edin ve bu kitaplardan sana hitap edeni okumaya başla.

Çevirgel Duası Nedir? adlı yazıma da bakmak isteyebilirsin.

Birkaç dua okumaya ne dersin?


Sağlıcakla...

İlgili Kelimeler: Şahmeran Duası, Şahmeran Duası Fazileti, Şahmeran Duası Faydaları, Şahmeran Duası ve Anlamı, Şahmeran Duası Okunuşu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Çevirgel Duası, Şahmeran Duası ya da diğer sevgiliyi geri getirme duaları ve büyüleriyle ilgili veya okuduğun yazıyla alakalı düşüncelerini ve yorumlarını yazarak sitemize katkıda bulunmak istemez misin?