25 Ocak 2016 Pazartesi

Bu Sekine Duası 24 Saatte Etkili Muhteşem Bir Dua

Sekine Duası
Sekine Duası

Bu Sekine Duası 24 Saatte Etkili Muhteşem Bir Dua

Sevgili okurum, bugün çok etkili bir dua olan sekine duasının nasıl yapılacağını ve bu muhteşem duanın bütün detaylarını aktarmaya çalışacağım. Eğer sekine duasının bütün detaylarını tüm ayrıntılarıyla öğrenmek ve bu çok etkili duanın feyzinden faydalanmak istiyorsan bu yazıyı son kelimesine kadar okumanı öneririm.


Sekine duasına geçmeden evvel çok önemli bir uyarı daha: Eğer, duanın herhangi bir kısmını yanlış veya eksik uygularsan duanın kabul edilme olasılığı düşebilir, bu sebeple duadaki ayrıntıları kaçırmamak adına önemli gördüğün noktaları (veya karıştırılma ihtimali olan noktaları) not edersen daha iyi olur.

Sekine Duası Hangi Amaçla Yapılır ve Ne İşe Yarar?

Sekine kelimesi, Arapçada "sükûnet" anlamına gelir ve sekine duası da anlamını bu kelimeden alır. Dolayısıyla bu dua, özellikle sükûnet ve huzur bulmayı amaçlar ve bu amaçla okunur.

Tabi Arapçada bu kelimenin (sükûnet kelimesinin) anlamı oldukça geniştir ve dolayısıyla sekine duası da çok amaçlı bir duadır. Örneğin birinin fakirlikten sükûnet bulması veya aşk acısından sükûnet bulması veya başarısızlıktan sükûnet bulması veya başkaları tarafından sevilmemenin acısından sükûnet bulması gibi daha birçok anlamda kullanılabilir.

Yani bu dua, her türlü sıkıntıdan ve problemden sükûnet bulmak için okunabilen geniş bir dilek duasıdır, diyebiliriz. Kısaca her türlü dilek ve isteğin kabulü için sekine duasına başvurmak mümkün ve Allah'ın izniyle bu dua, her tür dileğin kabulüne vesile olacaktır.


Sekine Duası Nasıl Yapılır ve Hangi Sure Kullanılır?


Değerli okurum, sekine duasının birçok şekli vardır ve Allah'ın izniyle hepsi de ayrı ayrı feyizli ve bereketli dualardır; ne var ki bunlardan bir tanesinin çok daha etkili olduğu rivayet edilir. Ben de onu aktaracağım, inşâallah muvaffak oluruz.

Bu duada, ilkin 3 adet İhlas Suresi okunur ve İhlas Suresi'nin ardından şu sözler söylenir:

"Allah'ım, sen kendini Ehad olarak bize tanıtıyor ve seni öylece bilmemizi istiyorsun. Biz de can u gönülden kabul ediyoruz ki sen, kendisinden başka ilâh olmayan yegâne varlık olan Ehad'sın. Ve yine biliyoruz ve kalben tasdik ediyoruz ki sen, her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed'sin. Öyle ki senin hiçbir varlığa muhtaç olmadığını, bilakis tüm evrenin sana muhtaç olduğunu biliriz.

Allah'ım, senin insanların kanununa tabi olmadığını, aksine bu kanunu yaratan varlık olduğunu, dolayısıyla insanlar gibi doğmadığını ve doğurulmadığını kesinlikle biliyor ve bu sebeple de kâinatın yegâne Yaratıcısı olduğunu biliyoruz. Bu değerli bilginin yüzü suyu hatırına yaptığım sekine duasının amacına ulaşması için bana fırsat tanı ve yol ver. Sen, Sübhan'sın Allah'ım."


İhlas Suresi'nin 3 kez okunması ve İhlas Suresi'ne ait olan yukarıdaki sözlerin söylenmesinin ardından, artık sekine duasının özel sözlerine geçebiliriz. Tabi bu noktada sözlerin hem Arapçasını hem de Türkçesini okumamız gerektiğini hatırlatmalıyım.

Zaten aşağıda sekine duasının özel sözlerini aktarırken bu sözlerin Arapçasını kırmızı olarak, Türkçesini ise parantez içinde mavi olarak yazacağım. Bu şekilde önce Arapça sözleri, sonrasındaysa Türkçe mealini sırasıyla okuyarak duayı tamamlamış olacağız.


Sekine Duası
Sekine Duası

Sekine Duasının Arapçası ve Türkçe Anlamı

Ya delilel mütehayyirin.

(Yüce Rabb'im, sen yolda kalan çaresiz insanların kılavuzu ve rehberisin. Ben de sana dua ettiğim bu konuda yolumu şaşırmış ve ne yapacağımı bilemez haldeyim. Biliyorum ki senden medet isteyen bu şaşkın kulunun rehberi ve yol göstericisi yine sen olacaksın. Senin rehberliğinle dileğimin gerçeğe dönüşeceğini ve bu sayede kalbime sekine ineceğini biliyorum. Bana sükûnetini bağışla.)

Ya mükrime men istekreme.

(Allah'ım, sen bizi yaratarak bize ikramda bulunduğun gibi yaşatarak da ikramda bulunuyor ve bizim her türlü isyankar halimize rağmen bizi izzet dergahından kovmuyor, bize daima merhametinle muamele edip affını ihsan ediyorsun. Biliyoruz, sen ikrama muhtaç olanlara ikram edensin, sen kereminin sonsuz hazinesini bize cömertçe sunan Kerim'sin. Ne olur benim kereme muhtaç olan yüreğime de ikramınla su serp ve beni sükûnete eriştir.)

Ya râhime men isterhame.

(Allah'ım, senin sonsuz merhamet hazinenin kapısı, merhamete muhtaç olan herkese açıktır. Çünkü sen Kuran'da "ben kendi nefsime merhameti yazdım" buyuruyorsun. Senin rahmetin, teker teker ve toplu olarak her varlığın iliklerine işlediği gibi senin rahmetin de bizi ayakta tutan yegâne güçtür. Ne olur beni de merhametinin kanatlarına alarak sükûnete eriştir.)

Ya nasıre men istensare.

(Allah'ım, senin nusretin ve yardımın, müminlere zafer ve fazilet bağışlar. Sen, yardımın ve kurtuluşun sadece çaresizlerin değil, senin izzetinle şereflenmiş onurlu kullarını da kapsar. Sen, yalnızca yolunu şaşırmış olanların sığınağı değil, aynı zamanda kendini sana muhtaç bilenlerin de yardımcısısın. Ne olur, kendini ve iradesini sana muhtaç bilen şu kulunun sekine duasını da kabul buyur ve bana da sükûnet bahşet.)


Ya mürşide men isterşede.

(Ey Allah'ım, sana ulaşan yollar sonsuz olmasına rağmen sana ulaştıran en kestirme yolun "çaresizlik" olduğunu biliyorum. Ve bu yüzden de fakirliğimi ve çaresizliğimi sana sunuyorum. Sen, her anlamak zengin, biz ise her türlü fakiriz. Yaratan ve zengin kılan sen, yaratılan ve fakir kılınan ise biziz. Bize bu yoksulluğu ve yoksunluğu sana ulaşmamız için verdiğini biliyoruz. Ve senden bize de yol göstermeni talep ediyoruz. Biliyoruz ki sen irşada muhtaç olanların mürşidisin. Bize de sükûnetin yolunu göster ve sekine duasını kabul buyur.)

Ya hafıze men istehfeza.

(Allah'ım, sen koruyanların en hayırlısı ve hıfzedenlerin en güzelisin. Senin korunmaya muhtaç yüreklere şefkatinle seslendiğini ve onları varlığınla mutlu kıldığını biliyoruz. İşte ben de korunmaya muhtaç bir yüreğim ve işte ben de koruyanların en hayırlısı olan Hafîz'in dergahına geldim. Ne olur, Hafîz isminin hürmetine benim de sekine duama cevap ver ve beni istediğim dilekle nasiplenmiş kıl.)

Evet, sekine duası bu şekilde son buluyor.

Ne var ki bu güzel duaya ilişkin birkaç not daha aktarmalıyız, şöyle ki:

Sekine Duasının Çok Önemli Detayları


1. Yukarıdaki Arapça ifadeleri tek başına okumamalı, parantez içindeki Türkçe anlamlarını da mutlaka okumalısın.

2. Sekine duasını en içten duygularla ve olabildiğince içli bir şekilde okumalısın.

3. Duayı okurken sürekli olarak aklında niyetini canlı tutmalısın; yani duayı hangi gaye ile okuyorsan aklında o gayeyi tutmalısın.

4. Duaların abdest ve namazla daha etkili olduğunu bilmeli, dolayısıyla bu duadan önce 2 veya 4 rekat namaz kılıp kendini duaya hazırlamalısın. Tabi bu, kesin bir şart değil.


5. Eğer sekine duasını yapma amacın aşk, sevgi, muhabbet ve sevda ise, sadece bu konuya yönelik yazılan şu kitaba (tıkla) da mutlaka bakmalısın.

Ayrıca 3 Günde Etkili Sabun Büyüsü Böyle Yapılır! ve Yüzde 100 Etkili Domuz Yağı Büyüsü Nasıl Yapılır, Nasıl Bozulur? başlıklarına da bakmak isteyebilirsin.

İlgili kelimeler: sekine duası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Çevirgel Duası, Şahmeran Duası ya da diğer sevgiliyi geri getirme duaları ve büyüleriyle ilgili veya okuduğun yazıyla alakalı düşüncelerini ve yorumlarını yazarak sitemize katkıda bulunmak istemez misin?