11 Şubat 2016 Perşembe

Çok Etkili Huzur Duası Arayanlar Buraya Gelsin!

Huzur Duası
Huzur Duası

Çok Etkili Huzur Duası Arayanlar Buraya Gelsin!

Huzuru ve mutluluğu yakalamak için ilâhî yardımın gücüne dayanma ihtiyacı duyan değerli mümin kardeşim, merhaba. Toplum huzurunun ve aile huzurunun sağlanmasına şiddetle muhtaç olduğumuz bu garip dönemlerde ve ahir zamanlarda, huzur duası belki de en büyük dayanak noktalarımızdan biri olacak.

Aktaracağımız huzur duası, Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen mübarek sözlerden oluşuyor. Tabi, bu sözlerin sıralanması ve farklı dualarla birleşmesi şeklinde ortaya çıkan huzur duasında, aynı zamanda Allah'ın esma-yı hüsnasından bazı isimler de yer alıyor.

Huzur duasının uygulama şekline geçmeden evvel, öncelikle bu duanın hangi amaçlarla okunabileceğini gözler önüne serelim:

Huzur Duası Neden Okunur?

Sevgili okur, mutluluk duası olarak da geçen huzur duası, hem ailevi mutluluğu hem de ilişkilerin düzene girmesini sağlamak maksadıyla okunabilir. Burada önemli olan, bu duayı hangi niyetle okuyacağımızdır.

Amacımız, erkek arkadaşımız veya kız arkadaşımızla yürüttüğümüz ilişkinin daha kaliteli, anlamlı ve mutlu olması ise, niyetimizi de ona göre yaparız. Eğer, amacımız sadece bireysel mutluluk ve sükûnet ise, yine bu niyetle dua ederiz.

Kısacası, huzur duasındaki "huzur ve mutluluk" kavramları, bizim niyetimize kalmış bir durumdur.

Örneğin, ailevi huzur için şöyle niyet edebiliriz:

"Allah'ım, ailemdeki kötülükleri bertaraf ederek bizi içinde bulunduğumuz karamsar ve kötümser havadan kurtarmanı, bize sağlık, sıhhat ve mutluluk vermeni niyaz ediyorum."

Bu niyeti, istediğimiz şekilde dile getirebilir, kendimizi ifade eden cümleleri istediğimiz biçimde dizayn edebiliriz.

Huzur duasının yukarıda belirttiğimiz niyet aşaması sonrasında ise, artık duanın kendisine başlayabiliriz:

Huzur Duası
Huzur Duası

Huzur Duası Nasıl Yapılır?

Bu duada, 3 (üç) adet esma, 3 adet sure, 7 adet de özel dua okunur.

Okunacak esmalar, "Ya Şâfi, Ya Mukallibe'l-Kulub ve Ya Raûf" esmaları; okunacak sureler, "Fatiha Suresi, İhlas Suresi ve İnşirah Suresi"dir. Okunacak özel duaları ise aşağıda belirteceğiz.

İlkin mümkünse kıble istikametine yönelip diz üstü çökerek ve ellerimizi açarak niyet etmeliyiz. Niyet ettikten ve niyetimizi okuduktan sonra, ilk olarak 3 kez Fatiha, 3 kez İhlas ve 3 kez de İnşirah Suresi okumalıyız.

Bu sureleri 3'er kez okuduktan sonra, 21 kez Ya Şâfi, 21 kez Ya Mukallibe'l-Kulub, 21 kez de Ya Raûf okumalıyız.

3'er kez yukarıdaki sureleri, 21'er kez de yukarıdaki esmaları okuyup bitirince şöyle dua etmeliyiz:

"Allah'ım, kalbimize ve aklımıza inşirah ve genişlik ver. Allah'ım önümüzü ve yolumuzu açarak bize merhametinin parıltılarını göster. Allah'ım, bizi huzurun ve mutluluğun hüküm sürdüğü cennet yurduna alıncaya dek dertlerden uzak tut. Âmin."


Bu Türkçe duayı yaptıktan sonra ise 7 adet özel duayı okumaya başlamamız gerekiyor, şöyle ki:

Huzur Duası ve 7 Adet Arapça Dua


Aşağıdaki Arapça duaların her birini 3 kez, altındaki Türkçe anlamlarının her birini de 1 kez okuyarak huzur duasını bitirmiş olacağız. Duaların Arapça asıllarını (yani 3 kez okuyacağımız kısımlarını) kırmızı renkle belirteceğiz. Duaların Türkçe anlamlarını ise (yani 1 kez okuyacağımız kısımlarını ise) mavi renkle belirteceğiz.

Hasbinallahü ve ni’melvekîl.

(Allah'ım, müminler senin en güzel vekil ve en güzel dost olduğunu bilir, sadece sana bel bağlar ve yalnızca senden medet umar. Allah'ım, sen mümin kullarının kalbine hükmeden ve onlara her anlamda kâfi olan muhteşem ve göz kamaştırıcı gücün sahibisin. Bu gücün hürmetine huzur duamı kabul eyle. Âmin.)

Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî.

(Allah'ım, her işe senin mübarek isminle başlamak, boynumuzun borcu ve yüreğimizin zorunluluğudur. Biz senin adına sığınarak kendimizi, ailemizi ve malımızı mülkümüzü sana teslim ve emanet ediyoruz. Ve senin huzur kaynağı olan esma-yı hüsnana sığınarak tevekkül ediyoruz. Tevekkülle dolu yüreklerimize huzur doldur. Âmin.)

Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî.

(Allah'ım, sen bizi en güzel şekilde yarattığını ve ahsen-i takvim üzere meydana getirdiğini bildiriyor, bizi mükemmel yaratılışımız ile şereflendiryorsun. Dışımızı güzel yarattığın için içimizi de güzelliklerle donat ve bizi Peygamber Efendimizin ahlakı ile ahlaklandır. Peygamber Efendimizin hürmetine bize huzur duasının kabulünü göster. Âmin.)

Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey’en.

(Allah'ım, sen benim Rabb'im ve sahibimsin. Ben sana hiçbir şeyi ve hiçbir nesneyi ortak koşmam ve bu imanla şirke düşmem. Sen, kâinatın yaratıcısı ve tanzim edicisi olan ve bizi nimetlere boğan Rabb'imizsin. Ne olur bize de huzur duasının kabulünü müyesser kıl. Âmin.)


Ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil’ezâ âfânî.

(Allah'ım, sana şükürler olsun ki bizi dertlerin ve kaderlerin elinden kurtarıp saadetlerin ve mutlulukların alemine sevk ediyorsun. Allah'ım, sen bizi gufran ve affınla şereflendiriyorsun. Gönlümüzdeki hüzün tortusunu giderip bizi safi sevince boğuyorsun. İnşâallah yaptığım huzur duasını da kabul ederek sevincimize sevinç katarsın. Âmin.)

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül’mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.

(Allah'ım, kainatta senden başka ilâh olmadığı gibi senin ortağın ve benzerin de yoktur; nitekim mülkün sahibi sen olduğun gibi şükrün sahibi de sensin. Sen, her şeye kadir olan Allah'sın. Şimdiye dek milyonlarca müminin okuduğu bu özel duanın hatırı için kalbimize huzur ve mutluluk yağdır. Âmin.)

Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşıl’azîm.

(Allah'ım, senden başka ilâh olmadığı için sadece ve sadece sana yönelir, yalnızca senin varlığınla yetiniriz. Zaten bu bize yeter. Yalnızca sana tevekkül eder ve senden huzur isteriz; çünkü sen Arş-ı Azim'in sahibi ve Rabb'isin. Dualarımıza icabet eder, bizi varlığınla mutlu kılarsın.)

Sevgili okur, huzur duası bu kadar, inşâallah bu duayı tüm ayrıntılarına riayet ederek yaparsak duamız kabul edilecek, gönlümüze huzur ve mutluluk dolacaktır.

Bu bağlamda son bir öneriyle yazıyı noktalamak istiyoruz:

En Aşk Duaları Kitabı adlı bu kaynak (tıkla) eşler veya sevgililer arasındaki sevdayı güçlendirmek adına çok güzel aşk duaları içeriyor.

İstersen Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır ve Bozulur, Mutlaka Oku ve 24 Saatte Etkili Kenzül Arş Duası Mükemmel adlı yazıları da okuyabilirsin.

Anahtar  kelimeler: huzur duası, mutluluk duası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Çevirgel Duası, Şahmeran Duası ya da diğer sevgiliyi geri getirme duaları ve büyüleriyle ilgili veya okuduğun yazıyla alakalı düşüncelerini ve yorumlarını yazarak sitemize katkıda bulunmak istemez misin?